WELKNOTES
Elmbrook - June 2002
After the Show


Seated: Guy, Ralna, Trista with Mom Nancy
Standing: Alice O, Sandi W, Ruth M, Sheryl B
Ralna, ?????, ?????, Sandi Wichern
Bobby, Sandi W, Elaine
Guy, Sandi W, Ralna